Ocena brak

Postrzał (lumbago)

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Jeżeli opisany wyżej proces przemieszczenia się jądra miaż-
dzystego krążka międzykręgowego nie rozciąga się w czasie,
lecz zajdzie nagle, np. przy szybkiej zmianie pozycji ciała
z pochylonej na prostą albo przy podnoszeniu ciężarów
połączonym z jednoczesnym skrętem tułowia (np podczas
ładowania lub wyładowywania rzeczy z samochodu osobo-
wego), wówczas może nastąpić gwałtowny, ostry atak bólu
określany trafnie mianem postrzału.

Postrzał jest tak bolesny i przykry również dlatego, ze ciało
reaguje odruchowo na gwałtowny ucisk przewodów ner-
wowych automatycznym, odruchowym, obronnym napię-
ciem mięśni, co powoduje całkowite unieruchomienie za-

grozonego odcinka kręgosłupa w położeniu, w którym ucisk
taki ma miejsce. Ból postrzałowy potrafi być na tyle silny, że
uniemożliwia wyprostowanie się albo jakąkolwiek zmianę
pozycji ciała. Zmusza on czasem do zachowania groteskowej
pozy, którą można stopniowo zmienić jedynie przy dużej
dozie cierpliwości, ciepła i spokoju.

 

Podobne prace

Do góry