Ocena brak

Postkeynesizm a efektywność rozwoju gospodarki

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Teoria K. skłoniła wielu wybitnych ekonomistów do jej rozwijania w postaci analiz dynamicznych .Ukształtował się w tych badaniach nurt zwany ekonomią postkeynesowską, który odrzucał analizę w warunkach doskonałej konkurencji i nawiązywał do teorii niedoskonałej konkurencji. Teoria ta zakładała niepełną informację dla wszystkich podmiotów gosp.i rodziła niepełną potrzebę uwzględnienia ryzyka w podejmowaniu decyzji gosp. Stanowiło to podstawę do rozwijania teorii monopolu oligopolu oraz opracowania innych sposobów ustalania cen rynkowych. Szczególne osiągnięcia: postkeynesistów:

-analiza procesów przejściowych przy przechodzeniu gspod. Z jednego stanu zrównoważonego wzrostu do drugiego przy zmianie technik wytwarzania i zmianie proporcji podziału dochodu narodowego pomiędzy zyski i place w dwusektorowej gosp. wytwarzającej finalne dobra inwestyc. I dobra konsum

-N. Kaldor wprowadził do statycznej teorii K. punkty zwrotne w górnym i dolnym poziomie wydatków inwestycyjnych i wyjaśnił jak działa inwestycyjny mechanizm cyklicznej niestabilności k. makroekonmi

Podobne prace

Do góry