Ocena brak

Postfordyzm

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Od początku stulecia XXw. powstał model postfordyzm który stanowi pewnego rodzaju tendencję, które mają związek z modelem japońskim ale głównie z modelem zachodnim:

- Elastyczność- robotnik musi by przygotowany na zmiany

- Samodzielność robotników w pracy

- Wysoka wiedza fachowa i innowacyjno pracowników

- Pracowników obrębie zakładu pracownicy konkurują

Tego typu działalność może mieć negatywne skutki

- Wraz ze wzrostem elastyczności nie możliwa jest pełna kontrola pracowników nad pracą bo żyją w ciągłym strachu tzw. zarządzanie przez stres (wzrastają wymagane kompetencje)

- Różnicuje się pracowników na poszczególne osoby zawierając z nimi umowy

- Obniżenie liczebności związków zawodowych

1. Globalizacja rynków światowych- przenoszenie kapitału na rynki gdzie koszty produkcji są mniejsze

2. Istnieje model Reński i Skandynawski kapitalizmu- ograniczono rolę rynku, większe świadczenia socjalne, większy interwencjonizm a model Anglosaski na odwrót. Ten ostatni uzyskuje przewagę

3. Zmiany technologiczne w schyłkowych latach- zmniejszył się charakter związków zawodowych

4. Zmiany sposobów zarządzania- zindywidualizowanie technik zarządzania

Podobne prace

Do góry