Ocena brak

Postępowanie zabezpieczające

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym w postępowaniu egzekucyjnym ale również w przypadku kiedy przepis szczególny zezwala można je stosować przed określeniem wysokości świadczenia zobowiązanego. Można je stosować przed terminem obowiązku wykonania świadczenia. Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego składa wierzyciel.

Wymogi co do treści są takie jak w przypadku tytułu wykonawczego rozszerzone o uzasadnienie niebezpieczeństwa niewykonania świadczenia przez zobowiązanego. Postanowienie doręcza się wierzycielowi przed rozpoczęciem postępowania a zobowiązanemu w chwili wykonania. Organ egzekucyjny może zażądać od wierzyciela zabezpieczenia na wypadek poniesienia szkody na skutek postępowania przez zobowiązanego.

Podobne prace

Do góry