Ocena brak

Postępowanie wyjaśniające - Umorzenie postępowania administracyjnego

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

W toku postępowania administracyjnego mogą pojawić się okoliczności uzasadniające bezprzedmiotowość postępowania . Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego może być skutkiem przyczyny faktycznych , tzn. ustania stanu faktycznego podlegającego uregulowaniu przez organ administracji państwowej w drodze decyzji np. śmierci osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

Postępowanie staje się bezprzedmiotowe również wskutek przyczyn prawnych , tzn. gdy obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają rozstrzygnięcie sprawy co do istoty .

Stwierdzając bezprzedmiotowość postępowania organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania , która nie rozstrzyga sprawy co do istoty , a więc nie wywołuje skutków w sferze prawa materialnego . Decyzja o umorzeniu postępowania wywołuje jedynie skutki procesowe w postaci zakończenia postępowania w danej instancji (art. 104 $ 2) .Wydanie przez organ decyzji o umorzeniu postępowania na odstawie art. 105 $ 1 zapewnia stronie gwarancje procesowe przewidziane w postępowaniu administracyjnym , zwłaszcza możliwość odwołania do drugiej instancji oraz zaskarżenie decyzji ostatecznej tego organu do sądu administracyjnego .

Podobne prace

Do góry