Ocena brak

Postępowanie wyjaśniające

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Termin „postępowanie wyjaśniające” jest używany w doktrynie i orzecznictwie sądowym jako synonim terminu „postępowanie dowodowe” . Celem zarówno postępowania wyjaśniającego jak i postępowania dowodowego jest według powszechnie przyjętego poglądu ustalenie stanu faktycznego sprawy .Należy w związku z tym zwrócić uwagę na fakt , że pojęcie „postępowanie wyjaśniające” jest stosowane w przepisach kodeksu na oznaczenie czynności procesowych zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu sprawy skomplikowanej , tzn. sprawy ,która nie może być rozstrzygnięta w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi , przy którym toczy się postępowanie , bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych , którymi rozporządza ten organ (art. 35 $ 2 w zw. Z $ 3).

Nie prowadzi się postępowania wyjaśniającego w sprawach wymienionych w art. $ 2 , które powinny być załatwione bezzwłocznie . Ustalenie stanu faktycznego takich spraw jest jednakże przedmiotem postępowania dowodowego , w którym stosuje się środki dowodowe określone w powyższym przepisie k.p.a

Podobne prace

Do góry