Ocena brak

Postępowanie wstępne przed NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Po otrzymaniu skargi dokonywane są czynności wstępne:

  1. zarządza się skompletowanie akt; dowodów,

  2. wyznacza skład sędziowski,

  3. zarządza się doręczenie stronie przeciwnej odpisów skargi, w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi,

  4. wyznacza termin rozprawy; posiedzenia,

  5. zarządza zawiadomienie innych osób, których udział jest konieczny,

  6. wezwanie skarżącego do uiszczenia wpisu, chyba że to uczynił lub jest z tego zwolniony np. RPO /może to być wpis stosunkowy lub stały/,

  7. gdy skarga jest niekompletna, to wzywa się do jej uzupełnienia.

Gdy sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji informuje o tym strony. Sąd orzeka na podstawie dokumentów, gdy są one niewystarczające, może przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Podobne prace

Do góry