Ocena brak

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA NADPŁATY

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 75 ordynacji

Jest to postępowanie wymiarowe, które wszczyna podatnik (płatnik, inkasent). Ma zastosowanie do zobowiązań, które objęte są deklaracjami samowymiarowymi oraz gdy jest ono realizowane za pośrednictwem płatnika lub inkasenta.

Nie ma zastosowania do zobowiązań wymierzanych obligatoryjnie przez organy podatkowe, bo tu może mieć zastosowanie wniosek o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji.

Jak nadpłata nie wystąpi nie umarza się postępowania, lecz wydaje się decyzje odmawiającą stwierdzenia nadpłaty ( takie rozwiązanie powoduje utrzymanie deklaracji w mocy i oznacza prawidłowość wymiaru- bo brak nadpłaty).

Procedura stwierdzenia nadpłaty ma zastosowanie także do zobowiązań, których wymiar polega na dokonaniu obliczenia podatku i wpłaty przez podatnika, gdy podatnik nie miał obowiązku złożenia deklaracji (art.21§4 ord w związku z art.21§3 ord.)

Podobne prace

Do góry