Ocena brak

Postępowanie pojednawcze

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Komisje pojednawcze mogą być powoływane bądź przy zakładach pracy, bądź przy sadach. Celem działania komisji pojednawczych jest polubowne załatwienie sporu. Jeżeli w wyniku postępowania zawarta zostanie ugoda, a zakład pracy jej dobrowolności nie wykona, ugoda taka po stwierdzeniu przez sad jej wykonalności będzie mogła być wykonana w trybie przewidzianym przez przepisy KPC. W przypadku, gdy umowa jest dopuszczalna, ale zdaniem pracownika naruszanego słuszny interes, może on wystąpić do sadu z żądaniem uznania ugody za bezskuteczna.

Termin do złożenia zadania wynosi 30 dni od dnia zawarcia ugody, a w sprawach szczególnych 14 dni. Postępowanie przed komisją jest ograniczone czasowo i nie może trwać dłużej niż 30 dni. Jeżeli takie postępowanie nie zakończy się ugoda albo z upływem czasu, albo z uwagi na niemożność jej zawarcia, pracownik może zgłosić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia postępowania zadanie przeniesienia sprawy do sadu pracy, bądź wnieść pozew do sadu na ogólnie obowiązujących zasadach.

Podobne prace

Do góry