Ocena brak

Postępowanie in iudicio (apud iudicem)

Autor /Roch Dodano /18.11.2011

Postępowanie apud iudicem rozpoczynało się po upływie określonego terminu przed sędzią lub kolegium sędziów prywatnych, wybranych przez strony przy udziale magistratury w pierwszej fazie postępowania. Sędzia po relacji świadków o tym, co miało miejsce in iure przeprowadzał nieformalne postępowanie dowodowe i wydawał wyrok: sententia. Zgodnie z etymologią tego terminu wyrażał w nim swoją opinię osobistą (sentire).

W razie niestawiennictwa jednej ze stron sędzia wydawał wyrok po południu na korzyść strony obecnej (Ustawa XII Tablic). Według opinii niektórych romanistów, wyrok sędziego obywatelskiego nie obligował pierwotnie strony przegrywającej do przymusowego przestrzegania, lecz rodził nieokreśloną bliżej odpowiedzialność ręczycieli (praedes). Dla zwycięskiego powoda otwierał w każdym pole dalszych działań, w szczególności zaś do zastosowania legis actio per manus iniectionem.

Podobne prace

Do góry