Ocena brak

Postępowanie ewidencyjne

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Do dnia 31 grudnia 2001 roku podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy. Wpisu do ewidencji dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno spełniać wymogi formalne określone w artykule 88b.

Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu, gdy: zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy;

zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie;

prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w artykule 88e.

Podobne prace

Do góry