Ocena brak

Postawa zasadnicza i celowościowa

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Postawy zasadnicze związane są z przekonaniami charakterystycznymi dla społeczeństw stabilnych, na przykład:

wysoka wrażliwość moralna,

wysoki poziom internalizacji norm

• przywiązanie emocjonalne.

Postawy celowościowe są natury pragmatycznej (ideologicznej), związane są ze zmiennymi wzorami zachowania i w sposób luźny powiązane są z tłem emocjonalnym.

„Postawę zasadniczą" można zdefiniować jako bezpośrednią, spontaniczną akceptację lub negację pewnej reguły, odnoszącej się do wyobrażonego lub rzeczywistego zachowania.

 „Postawą celowościową" jest, Zgodnie z proponowaną definicją, taka postawa, w przypadku, której  akceptacja lub negacja wyobrażonego lub rzeczywistego zachowania Zależy od specyficznego rozważenia kalkulacji różnych możliwych wariantów zachowania oraz od oceny ich skutków.

Podobne prace

Do góry