Ocena brak

Postawa polityczna

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Postawa polityczna to względnie trwały stosunek jednostki do politykim systemu politycznego i jego poszczególnych składników, tj. grup, organizacji, elit, przywódców, wartości, zasad, decyzji, zjawisk, procesów, etc., stanowiący zasadniczy element kultury politycznej. Postawy są jedną z form świadomości politycznej, są skonkretyzowanymi strukturami poznawczo-emocjonalno-behawioralnymi. Mechanizmem ich powstawania jest socjalizacja polityczna i edukacja polityczna.

Postawa pol. zawiera trzy powiązane komponenty:

  • poznawczy (intelektualny) - wiedza

  • emocjonalno-oceniający – uczucia wobec obiektu

  • behawioralny – gotowość do aktywności politycznej

PP jest zjawiskiem psychicznym, indywidualnym i nieobserwowalnym bezpośrednio. O jej istnieniu i zawartości wnioskuje się na podstawie werbalnych informacji i obserwacji jego zachowań politycznych.

Podobne prace

Do góry