Ocena brak

Postanowienia, rodzaje postanowień - Podział postanowień

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Dzieli się je na cztery kategorie:

1. ściśle procesowe -

2. procesowe wpływające na dalszy bieg postępowania – są to postanowienia, które mają wpływ na przebieg postępowania np. postanowienia o zawieszeniu postęp., postanowienie o wyłączeniu pracownika.

3. odnoszące się do istoty sprawy lub wywierające skutek materialnoprawny – można tu zaliczyć postanowienia wydawane przy współdziałaniu organów AP. Organ współdziałający, wyrażając opinie lub zgodę czyni to formie postanowienia, które może wpływać albo wpływa stanowczo na treść decyzji;

4. postanowienia wydawane poza ramami postępowania administracyjnego.

Podobne prace

Do góry