Ocena brak

Postanowienia, rodzaje postanowień

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Postanowienia nie są jednorodną grupą aktów. Są one wydawane w sprawie, czyli w odniesieniu do pewnej sytuacji procesowej. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Postanowienie powinno zawierać: - oznaczenie organu adm. publ., - datę jego wydania, - oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postęp., - powołanie podstawy prawnej, - rozstrzygnięcie, - pouczenie, - podpis.

Podobne prace

Do góry