Ocena brak

POSTACI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Skarga konstytucyjna pojawiła się i obecnie występuje w dużej grupie państw: Hiszpania, Niemcy, Polska, Belgia w ograniczonym zakresie, w wielu państwach postkomunistycznych. Wykształciły się 2 modele skargi konstytucyjnej:

Skarga na niezgodność aktu z konstytucją- związana z naruszeniem praw obywatela konstytucyjnie chronionych.

Skarga na orzeczenie, które narusza prawo konstytucyjnie chronione. Trybunały niechętnie podejmują ten rodzaj skarg, ona otwiera pewną drogę do pieniactwa prasowego. Instytucja ta oparta tutaj na założeniu że prawo zgodne z konstytucję może być zastosowane w taki sposób, że nastąpi naruszenie praw jednostki konstytucyjnie chronionych.

Skarga ta najczęściej występuje w postaci:

- jednostka ma prawo skargi po wyczerpaniu toku instancji, gdy stwierdzi, że akt prawny w oparciu o który nastąpiło wydanie orzeczenia jest niezgodny z konstytucją, a ściślej mówiąc z prawami przysługującymi tej jednostce na mocy praw.

Osoba, której nie służy dane prawo, nie może się skarżyć, że jej prawo zostało naruszone.

Podobne prace

Do góry