Ocena brak

POŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

 

Typowe dla rozwiniętego i zorganizowanego rynku Venture Capital są inwestycje dokonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, są nimi fundusze Venture Capital.

W przypadku inwestycji zorientowanych na projekt kapitał zgromadzony przez instytucję pośredniczącą wnoszony jest do jednego, z góry określonego przedsiębiorstwa. Dla każdego projektu opracowywana jest specjalna koncepcja finansowania i gromadzony kapitał niezbędny do jej realizacji.

Na rozwiniętych rynkach Venture Capital dominuje finansowanie pośrednie zorientowane na fundusz. Pośrednia inwestycja przez fundusz zapewnia korzyści, polegające w szczególności na wyważaniu ryzyka przez odpowiednią konstrukcję portfela udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach oraz profesjonalnym wsparciu w zarządzaniu.

Kapitał pochodzący od jednego inwestora stanowi część środków kierowanych na różne projekty z różnych branż, na różnych etapach rozwoju.

Podobne prace

Do góry