Ocena brak

Pośrednicy drugorzędni - Pojęcie pośrednika drugorzędnego

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Nic nie przeszkadza, mówi św. Tomasz, aby ktoś inny niż Chrystus stał się w pewnym stopniu pośrednikiem, współpracując w procesie jednoczenia ludzi z Bogiem w sposób służebny i dyspozycyjny . Przykładem takich pośredników są kapłani Nowego Przymierza, którzy są nazywani pośrednikami pomiędzy Bogiem i ludźmi, ponieważ są oni sługami prawdziwego Pośrednika i ponieważ przekazują ludziom w Jego i mię sakramenty zbawienia.

Jedyne pośrednictwo Chrystusa pozwala na pośrednictwa drugorzędne. Nie dokonuje się to jednak przez zastąpienie, ponieważ nic nie może zastąpić jedynego, uniwersalnego i koniecznego pośrednictwa Chrystusa w ekonomii zbawienia. Nie dokonuje się to też przez dopełnienie, ponieważ pośrednictwo Chrystusa nie potrzebuje żadnego uzupełnienia. Wszystkie pośrednictwa drugorzędne, nic nie dodają pośrednictwu Chrystusa, ale opierają się na nim i czerpią z niego swoją wartość. Pośrednictwa drugorzędne są pośrednictwami służebnymi. Pośrednictwo Chrystusa posługuje się nimi w swoim działaniu.

Chrystus może działać i działa w sposób bezpośredni, przez miłośerdzie jednak pozwala On ludziom odkupionym czynnie uczestniczyć w dziele zbawienia. Przez swoje pośrednictwo, Chrystus nie tylko pozwala ludziom, aby byli zbawieni ale daje możliwość działania w celu swego zbawienia i pomocy w zbawieniu innych naszych braci.

Podobne prace

Do góry