Ocena brak

Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

1. Agent ubezpieczeniowy.

Jest to podmiot upoważniony przez Zakład Ubezpieczeniowy do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy powinien mieć zamieszkanie na terytorium RP, pełną zdolność do czynności prawnych, zdany egzamin organizowany przez Zakład Ubezpieczeń oraz nie powinien być karany za przestępstwa przeciw dokumentom, mieniu i ustawie karno skarbowej. Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej.

2. Broker ubezpieczeniowy.

Polega to na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośrednictwie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczanego. Broker ubezpieczeniowy w powinien mieć zamieszkanie na terytorium RP, pełną zdolność do czynności prawnych, zdany egzamin przed państwową komisją na brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz otrzymać zezwolenie od Komisji Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej po stwierdzeniu przez Komisję że broker daje rękojmie należytego wykonywania działalności brokerskiej.

Podobne prace

Do góry