Ocena brak

Posiadanie wadliwe i niewadliwe - skutki prawne

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Posiadanie wadliwe (possessio vitiosa) było to posiadanie uzyskane poprzez odebranie komuś rzeczy siłą (vi), zabrane potajemnie (clam), zatrzymanie rzeczy otrzymanej do bezpłatnego i odwołalnego korzystania (nabyte pecario czyli na prośbę). Posiadacz wadliwy był ograniczony w ochronie posesoryjnej. Jego prawo było skuteczne wobec osób trzecich ale bez możliwości pozwania osoby której odebrał posiadanie.

    Chodziło o to aby pozbawiony swej rzeczy posiadacz mógł ją odebrać w drodze dopuszczalnej prawnie samopomocy. Posiadacz niewadliwy natomiast korzystał z praw ochrony swego posiadania erga omnes. Posiadanie chronione było przy użyciu interdyktów pretorskich.

Podobne prace

Do góry