Ocena brak

Posiadanie i dzierżenie

Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011

Posiadanie – to posiadanie stanu faktycznego władztwa nad rzeczą (stan faktyczny a nie prawny).

Posiadanie można podzielić na:

  1. posiadanie zależne – posiadaczem zależnym jest ten, kto na podstawie zawarcia umowy, włada rzeczą np. najemca, dzierżawca

  2. posiadanie samoistne – właściciel rzeczy nią włada-

  3. posiadanie służebności - dotyczy osób, która faktycznie włada nieruchomością

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktyczne włada jak właściciel (posiadacz samoistny) jak i ten kto nią faktyczne włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca, lub mający inne prawo , z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Skutki posiadania

  1. domniemanie, że posiadacz jest właścicielem samoistnym, że istnieje ciągłość posiadania i posiadanie jest w dobrej wierze;

  2. możliwość zasiedzenia;

  3. posiadanie chronione jest przez przepisy prawa

Dzierżenie

Dzierżycielem jest osoba, która faktyczne włada rzeczą.

Różnica między posiadaczem a dzierżycielem jest taka, że pierwszy posiada rzecz dla siebie, a drugi spełnia interesy właściciela. Dzierżyciel to np. spedytor, przewoźnik....

Podobne prace

Do góry