Ocena brak

Posiadanie

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Posiadanie określa się jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Może ono być związane z wykonywaniem prawa, ale może to też być władztwo nie związane z prawem np. rzeczą włada osoba nie uprawniona. Skutki mogą polegać na przyznaniu posiadaczowi określonych korzyści i roszczeń m.in. roszczenia o zwrot nakładów. Największą korzyścią związaną z posiadaniem jest nabycie w drodze zasiedzenia.

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Na posiadanie składają się 2 elementy:

= korpus – fizyczny element posiadania, oznacza stan faktyczny, polegający na możliwości korzystania z rzeczy w taki sposób jak to mają prawo czynić osoby, którym przysługuje do rzeczy określone prawo

= animus – element psychiczny posiadania, oznacza wolę wykonywania względem rzeczy określonego prawa dla siebie.

DZIERŻENIE - Jest to faktyczne władztwo rzeczą za kogoś innego. Dzierżyciel włada także rzeczą ale nie dla siebie lecz w imieniu innej osoby.

Podobne prace

Do góry