Ocena brak

Porozumiewanie się w językach obcych

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Ten rodzaj kompetencji wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej danego języka obcego, przy czym ważny jest też aspekt kulturowy związany z danym językiem. Niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji językowej obejmują rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów.

Powinniśmy także być w stanie właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie, wykazując naturalne zainteresowanie i ciekawość w poznawaniu obcych języków.

Do góry