Ocena brak

Porozumienie waszyngtońskie

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Zawierało wskazania:

 • utrzymanie dyscypliny budżetowej

 • zniesienie w publicznych budżetach priorytetu na kształcenie, zdrowie, infrastrukturę

 • przeprowadzenie reformy podatkowej, polegającej na rozszerzeniu bazy podatkowej i obniżeniu stawek podatkowych

 • podwyższenie stóp procentowych w celu ograniczenia odpływu kapitałów i przyciągnięcia nowych

wprowadzenie kursów walut korzystnych dla zdolności konkurencyjnej

 • liberalizacja handlu

 • zwiększenie wsparcia dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich

 • szeroko zakrojona prywatyzacja przedsiębiorstw i instytucji

 • deregulacja, odbiurokratyzowanie i ograniczenie państwowych wpływów

 • wzmocnienie prawa własności

Jednak realizacja tych działań nie spowodowała uniknięcia kryzysów

 • Działania MFW i BŚ zostały poddane powszechnej krytyce

 • Zarzucono im nadmierną dbałość o interesy wierzycieli i brak przejrzystości działania

 • Rządy krajów dotkniętych kryzysem powinny nie tylko reagować na sygnały rynków kapitałowych ale i poważnie brać pod uwagę społeczne i polityczne interesy swoich obywateli

Pomimo różnych krytycznych opinii, a nawet głosach o likwidacji, MFW rozszerza działalność jako pożyczkodawca ostatniej instancji – dla krajów prowadzących rozsądną politykę gospodarczą a narażonych na niebezpieczeństwo wybuchu kryzysu walutowego z przyczyn zewnętrznych

Ustalono nowe zasady działania globalnych instytucji finansowych – porozumienie postwaszyngtońskie:

 • MFW przekształca się z instytucji uzdrawiającej w zapobiegającą kryzysom

 • Określa się wyraźnie podział kompetencji BŚ i MFW

 • Odamerykanizowanie” instytucji – dążenie do przeniesienia MFW z Waszyngtonu do Paryża

Podobne prace

Do góry