Ocena brak

Porównaj pamięć semantyczną i epizodyczną

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Podział na pamięć epizodyczną i semantyczną wprowadził Tulving, który wyszedł od klasycznego podziału na pamięć typu wspomnieniowego i pamięci opartej na przypominaniu (ludzka wiedza)

*Pamięć semantyczna zdaniem Tulvinga jest niezbędna do posługiwania się językiem, stanowi ona tezaurus umysłowy, zorganizowaną wiedzę jednostki o słowach i innych symbolach werbalnych

*Pamięć epizodyczna- to system, w którym przechowywana jest informacja o epizodach lub zdarzeniach mających ścisłą lokalizację czasową i przestrzenną oraz o relacjach między nimi

Rodzaj zapisywanych informacji jest podstawowym czynnikiem różnicującym oba typy pamięci:

*W epizodycznej zapisujemy czyste doznania zmysłowe, a więc infi zdarzenia, z którymi mieliśmy bezpośredni kontakt

*Semantyczna rejestruje inf na podstawie danych pośrednich, dostarczanych z różnych źródeł i wyrażanych najczęściej za pomocą komunikatów językowych

Reguła porządkowania inf:

*W epizodycznej informacje porządkowane są na osi czasu

*W semantycznej informacje porządkowane są pojęciowo (które opiera się na wielu krzyżujących się ze sobą kryteriach)

*Informacje zapisywane w epizodycznej dotyczą w ten czy inny sposób osobistej przeszłości, a informacje w semantycznej- dotyczą świata

Zależność od kontekstu:

*Ta sama inf w epizodycznej może przedstawiać się odmiennie w zależności od kontekstu (np. nastroju), natomiast inf w semantycznej nie jest zależna od kontekstu

*Zdolność wyprowadzania infi z dostępnych danych jest znacznie bardziej wykorzystywana wepizodycznej niż semantycznej

*Konsekwencje wydobycia pewnych inf- w epizodycznej wydobycie pewnych inf może doprowadzić do zmiany całego systemu pamięciowego, natomiast wydobycie inf z semantycznej nie wprowadza zmian, a jeśli tak to jedynie lokalne.

*Synergia – to połączenie inf zawartych w epizodycznej z inf dostarczanymi przez poznawcze otoczenie jednostki, użytkownik tego rodzaju pamięci stara się też rekonstruować oczekiwania osoby zadającej pytanie i odpowiednio do tego będzie ujawniać pewne treści. Aktualizacja inf w epizodycznej ma charakter dowolny i wymaga pewnego wysiłku

*Rozwijanie – występuje w semantycznej i polega na aktualizowaniu posiadanej wiedzy i wiedza ta pojawia się w sposób automatyczny (nie jest modyfikowana ze względu na właściwości audytorium, przed którym jest odtwarzana). Aktualizacja inf ma charakter automatyczny

*epizodyczna ma stosunkowo nie wielkie znaczenie dla wykształcenia ogólnego, z kolei semantyczna ma olbrzymią rolę dla wykształcenia – zawiera ona wiedzę dotyczącą świata zewnętrznego

Podobne prace

Do góry