Ocena brak

PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Zasady poradnictwa

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

1 Zasada przystępności – poradnie powinny być ogólnodostępne i przekazujące informacje na poziomie odpowiednim do osoby, która się o nią zwraca.

2 Indywidualizacjikażdy przypadek jest inny.

3 Aktywizowania podmiotu osoba zwracająca się o pomoc ma uczyć się jak sobie z tym problemem poradzić.

4 Operatywności treści.

5 Odpowiedniego wykorzystania środków.

6 Wiązania teorii z praktyką.

7 Dobrowolności – możliwość wyboru porady tam, gdzie się chce.

8 Współdziałania z innymi organizacjami, instytucjami.

Podobne prace

Do góry