Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

1. Stały wzrost zapotrzebowania środowiska lokalnego na usługi poradni w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

2. Częste postrzeganie poradni przez środowisko jako placówki szkolnej, a nie wspierającej.

3. Działalność poradni w znacznym stopniu ograniczona jest zapotrzebowaniem środowiska na opiniowanie w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym na okoliczność sprawdzianów i egzaminów.

4. Oczekiwania wobec pracowników poradni, że będą na własny koszt dojeżdżać do szkół oraz placówek i podejmować pracę w tzw. „systemie gabinetowym” (praca w pokoju wygospodarowanym w szkole, nie zawsze nadającym się do tego).

Do góry