Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Współpraca z samorządem

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Brak możliwości udzielania pomocy dzieciom i rodzicom zgłaszającym się do niektórych specjalistycznych poradni z miejscowości, które nie podpisały porozumienia z władzami samorządowymi, na terenie których funkcjonują dane poradnie.

Do góry