Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Współpraca z organem prowadzącym

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  1. Brak zintegrowanych działań administracji oświatowej.

  2. Nakładanie na poradnie dodatkowych zadań bez centralnego zabezpieczenia finansowego na ich realizację i bez zwiększenia zasobów kadrowych.

  3. Groźba łączenia poradni w powiecie w jedną placówkę i sugerowanie ograniczania działalności do diagnostycznej.

Do góry