Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Warunki realizacji zadań

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  1. Trudna sytuacja lokalowa niektórych poradni, m.in. zbyt mała liczba sal do prowadzenia terapii grupowej oraz pomieszczeń do realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  2. Słabe wyposażenie poradni w pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

  3. Brak nowych testów pedagogicznych dostosowanych do zreformowanej szkoły.

  4. Zbyt mała liczba pomocy do pracy z małymi dziećmi.

  5. Trudności w uzyskaniu specjalistycznych badań lekarskich, np. foniatrycznych, neurologicznych, audiologicznych niezbędnych do pełnej diagnozy.

  6. Utrudnienia w zaplanowaniu płynnej pracy diagnostycznej w związku z ograniczeniami czasowymi wynikającymi z wyznaczenia sztywnych terminów wydawania opinii dla uczniów ostatnich klas w jednym czasie we wszystkich typach szkół, a tym samym wydłużanie się listy osób oczekujących na inne rodzaje pomocy.

  7. Zbyt duży i rozległy teren działania niektórych poradni, w związku z czym klienci z odległych miejscowości mają poważne problemy z dotarciem na miejsce i przerywają terapię.

Do góry