Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Relacje między przedszkolami, szkołami a poradniami

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  1. Postrzeganie poradni jako placówki, która ma realizować za szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną (często w szkołach brak jest pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów).

  2. Zalecenia poradni nie są w pełni realizowane w szkołach i innych placówkach z powodu braku środków finansowych, co powoduje dyskomfort w pracy specjalistów poradni.

  3. Mała możliwość monitorowania przebiegu edukacji badanych w poradni dzieci spowodowana niedoborem kadry.

Do góry