Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Inne

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  1. Wzrost biurokratyzacji i stopniowe zamienianie poradni w urzędy, gdyż zwiększa się liczba klientów zgłaszających się „po papierek”.

  2. Długie terminy oczekiwania klientów na wizytę i niemożność wypełnienia wszystkich potrzebnych w danym środowisku zadań powoduje frustrację pracowników i szybkie wypalenie zawodowe.

Do góry