Ocena brak

Popyt a zmiana gustów i upodobań konsumentów.

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Gusta i preferencje nabywców są trudno o ile w ogóle mierzalne. Nie znaczy to że można bagatelizować ich oddziaływania na rozmiary popytu. Dokonywane przez konsumentów wydatki pozostają pod silnym wpływem tradycji historycznych zwyczajów kulturowych, nie mówiąc już o wpływie obrządków religijnych. Te tradycyjne gusty i zwyczaje i upodobanie nieustannie zmieniają się pod wpływem mody, wprowadzania na rynek nowych lub ulepszanych produktów lub choćby dlatego, że ulegliśmy czyimś namowom lub perswazji, że ktoś rozbudził w nas potrzebę posiadanie danego dobra,. Może to być np. sąsiad, może to być również skuteczna reklamę ulegają zmianom i determinują zachowania popytu na dobra i usługi tak, że popyt na niektóre towary podlega dużym i częstym zmianom.

Dobrym przykładem, ilustrującym opisywane zjawisko jest zaobserwowana ostatnio w krajach wysoko rozwiniętych moda na tzw. „zdrowy styl życia”. Ma to ogromne konsekwencje w zmianach popytu na pewne rodzaje żywności, usługi rekreacyjno – sportowe itp.

Niektórzy ekonomiści twierdzą, że czynniki te nie powinny leżeć w sferze zainteresowań ekonomii, gdyż nie jesteśmy w stanie wyjaśnić źródeł ich powstania i ich zmian. Równocześnie nie potrafimy ich zmierzyć a w konsekwencji oszacować ich wpływu na zmiany popytu. Jednak warto zdawać sobie sprawę z ogólnego kierunku ich oddziaływania. Jeżeli atrakcyjność towaru rośnie w oczach konsumentów, to zwiększą oni zgłaszane na rynku zapotrzebowanie na ten produkt i odwrotnie.

Podobne prace

Do góry