Ocena brak

POPULACJA ROŚLINNA JAKO JEDNOSTKA BIOLOGICZNA

Autor /Herakles Dodano /23.02.2012

 

Populacja jest to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą niszę ekologiczną tj. przestrzeń, która zapewnia im niezbędne warunki życiowe, oraz funkcje jakie spełnia w ekosystemie.

Charakterystycznymi właściwościami populacji są min. liczebność, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa, socjalna, rozprzestrzenianie się oraz struktura przestrzenna.

Podobne prace

Do góry