Ocena brak

POPULACJA GENERALNA

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną nazywa się populacją generalną lub zbiorowością generalną.

Populacja generalna skończona – jeżeli zbiór jej elementów jest skończony.

Przykład: zbiorowość studentów 2-go roku kierunku MiBM, zbiorowość krzeseł w sali.

Populacja generalna nieskończona dotyczy zazwyczaj zjawisk, a nie obiektów matematycznych.

Przykład: zbiorowość wyników pomiarów twardości materiału.

Podobne prace

Do góry