Ocena brak

Populacja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011

Charakterystyka


Populacja (inaczej zbiorowość statystyczna, masa statystyczna) to zbiór dowolnych

elementów, podobnych pod względem określonych cech (lecz nie identycznych), objętych

badaniem statystycznym.


Badana populacja musi być jednoznacznie określona i wyodrębniona od pozostałych elementów.

Uzyskuje się to, precyzując cel badania (kogo lub co mamy zaliczyć do badanej zbiorowości).


Przykład

Interesują nas warunki mieszkaniowe rodzin wielodzietnych w Krakowie w ustalonym roku. Ze

zbioru wszystkich rodzin mieszkających w Krakowie, wyodrębniamy te które posiadają

conajmniej trójkę dzieci w wieku poniżej 18 lat i te zaliczamy do badanej populacji.

Kryterium wstępnym będącym podstawą tworzenia populacji był fakt zamieszkiwania rodziny w

Krakowie i posiadania trójki bądź większej ilości dzieci w wieku poniżej 18 lat.

</div>

Jednostki statystyczne

W populacji można wyodrębnić różne jednostki statystyczne.

Jednostki statystyczne, wchodzące w skład badanej populacji odznaczają się pewnymi cechami

statystycznymi (właściowościami). Cechy statystyczne można podzielić na dwie grupy:

  • stałe (rzeczowe, czasowe i przestrzenne) - są wspólne dla wszystkich jednostek badanej populacji. Nie podlegają one badaniu statystycznemu, a jedynie decydują o zaliczeniu jednostek do określonej populacji.
  • zmienne - to cechy, którymi różnią się poszczególne jednostki statystyczne. To one podlegają badaniu statystycznemu.
Typy populacji

Ze względu na liczebność zbioru, populacje można podzielić na:

  • populacja skończona - np. populacja studentów w Polsce, populacja zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce.
  • populacja nieskończona - np. populacja rzutów kostką do gry (zakładamy że rzuty mogą odbywać się w nieskoczoność)

Z reguły populacja jest niedostępna, gdyż obejmuje ogromną liczbę elementów. Dlatego w

praktyce należy się posługiwać próbą (zbiorowością próbną).Badana populacja powinna być jednorodna tj. składać się z jednostek, które podlegają

działaniu tych samych przyczyn głównych, a zróżnicowanie między nimi spowodowane jest

działaniem przyczyn ubocznych. (M. Woźniak 1997, s.13)Wyniki otrzymane podczas badania statystycznego odnoszą się jedynie do badanej populacji.


Autor: Mateusz Froń
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry