Ocena brak

POPSKFS PRIVATE ARMY (PPA) - jednostka

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Brytyjski oddział sabotażowy utwo­rzony na początku 1942 r. w Egip­cie przez belgijskiego imigranta ro­syjskiego pochodzenia Vladimira Peniakoffa (nazywanego przez tele­grafistów Popski, gdyż prawdziwe nazwisko było dla nich dość trudne do wymówienia). Do oddziału we­szli ochotnicy z Long Rangę Desert Group. Pierwszy oddział złożony z 23 Palestyńczyków i brytyjskiego sierżanta otrzymał nazwę No 1 Long Rangę Demolition Group (Eskadra Niszczycielska Dalekiego Zasięgu nr 1). Wkrótce powszechnie nazy­wano ich „Prywatną Armią Popskie-go", co wymyślił dla żartu płk Hac-kett z Naczelnego Dowództwa Wo­jsk Brytyjskich na Bliskim Wschodzie. W grudniu 1943 r. od­dział rozrósł się do 6 oficerów i 80 podoficerów oraz szeregowych.

Poruszali się po pustyni w *jeepach uzbrojonych w karabiny maszynowe i zaopatrzonych w kanistry z benzy­ną, co pozwalało im przebyć 1000 km bez tankowania. Ich dziełem by­ły śmiałe rajdy na tyły wojsk nie-miecko-włoskich: ataki na składy paliw, lotniska, linie komunikacyjne. Od marca 1943 r. działali w ramach 1 armii w Tunezji i do maja tego ro­ku zniszczyli 34 samoloty na lotni­skach oraz 118 pojazdów.

We wrze­śniu 1943 r. oddział Popskiego-Pe-niakoffa przerzucono do Włoch i od grudnia walczył na tyłach wojsk nie­mieckich. Szlak bojowy oddziału li­czącego 118 żołnierzy zakończył się w maju 1945 r. w Austrii (Peniakoff w czasie walk w północnych Wło­szech stracił dłoń, ale po rekonwale­scencji powrócił do oddziału).

Podobne prace

Do góry