Ocena brak

Popełnienie przestępstwa jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Popełnienie przestępstwa może być podstawa natychmiastowego zwolnienia pracownika z pracy wtedy, gdy przestępstwo ma pewien związek z praca. Musi uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku. Musi więc dyskwalifikować pracownika jako osobę, z którą pracodawca mógłby dalej utrzymywać więź w ramach stosunku pracy. Ocena tej niemożności dalszego zatrudnienia wymaga w związku z tym uwzględnienia rodzaju przestępstwa i pobudek działania pracownika oraz rodzaju wykonywanej przez niego pracy.

Podobne prace

Do góry