Ocena brak

PONOWA. Pismo poświęcone poezji i sztuce

Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012

PONOWA. Pismo poświęcone poezji i sztuce, czasopismo, wyd. nieregularnie w Warszawie 1920—21 (nr 1-5) pod red. R. Czekańskiej-Heymanowej przy udziale E. Zegadłowicza, J.N. Millera, W. Bunikiewicza i J. Brzęczkowskiego. W programie dominowały tendencje tradycjonalistyczne: regionalistyczno-ludowe i antyurbanistyczne, pokrewne neoromant. ekspresjo nizmowi, reprezentowanemu przez wcześniejszą grupę —» „Zdroju" i podjętemu nast. przez grupę —» „Czartaka". P. publikowała poezję pol. i obcą, szkice kryt., recenzje, sprawozdania, miała staranną oprawę plastyczną (m. in. ilustracje S. Maykowskiego. W. Skoczylasa). Poza członkami zespołu red. współpracowali m. in. B. Leśmian, K. Iłłakowiczówna, J.A. Gałuszka, J. Ejsmond, E. Kozikowski i in., w dziale eseju zwracały uwagę teksty K. Irzykowskiego i S. Kołaczkowskiego.

OLP VI1 (W. Studencki).

Podobne prace

Do góry