Ocena brak

PONAGLENIE

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 141 Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art.140 stronie służy ponaglenie do:

  1. Organu podatkowego wyższego stopnia

  2. Ministra właściwego dopraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Zależy to od tego na jakim szczeblu zwłoka zachodzi

Służy zabezpieczeniu interesu strony.

Skutki uznania ponaglenia za uzasadnione:

§2 organ uznając ponaglenie za uzasadnione wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Podobne prace

Do góry