Ocena brak

Pompy napędzane wiatrem

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

W niektórych krajach młyny wiatrowe są jeszcze powszechnie używane do mielenia zboża na mąkę. Karierę w niektórych regionach robią, napędzane wiatrem, pompy łopatkowe, pompujące wodę ze studni, często bardzo głębokich. Tak dzieje się w Australii i RPA. Wydobytą wodę przechowuje się w zbudowanej obok specjalnej wieży. Urządzenia te również zwie się powszechnie wiatrakami, lecz są to naprawdę silniki wiatrowe lub pompy wiatrowe. Typowy silnik wiatrowy tego rodzaju składa się z koła o średnicy około 4 m, z osadzo­nymi nań około dwudziestoma profilowanymi sta­lowymi łopatkami. Koło montowane jest w pozy­cji pionowej, na stalowej wieży o wysokości około 8 m, w ten sposób, że wirnik może obracać się rów­nież w płaszczyźnie poziomej, kierując się przo­dem do wiatru. Do koła przymocowany jest z tyłu, na długim wysięgniku, statecznik, którego zada­niem jest właśnie odpowiednie orientowanie urzą­dzenia względem prądu powietrza. Statecznik jest tak skonstruowany, że przy wietrze wiejącym z bardzo dużą prędkością ustawia koło odwrotnie, aby nie uległo zniszczeniu.

Podobne prace

Do góry