Ocena brak

POMPA SODOWO - POTASOWA

Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013

Inaczej pompa jonowa, jeden z mechanizmów aktywnego, wymagającego nakładu energii, transportu przez błony (wbrew różnicy stężeń, inaczej niż na zasadzie osmozy), występujący we wszystkich komórkach zwierzęcych. Pompa sodowo-potasowa jest umieszczoną w błonach cytoplazmatycznych (biologicznych) grupą białek integralnych, zajmujących całą szerokość błony fosfolipidowej.

Białka te, wykorzystując energię pochodzącą z rozpadu ATP, przechodzą serię zmian konformacyjnych, co umożliwia transport jonów sodowych (Na+) na zewnątrz komórki, a jonów potasu (K*) do jej wnętrza (w proporcji: dwa jony potasu wprowadzone do komórki na trzy usunięte z niej jony sodu). Umożliwia to utrzymanie wysokiego stężenia jonów potasu i niskiego stężenia jonów sodu wewnątrz komórki, co powoduje polaryzację błony Komórkowej (wnętrze komórki jest względem środowiska naładowane ujemnie).

Daje to komórkom zwierzęcym takim, jak neurony, komórki mięśniowe czy gruczołowe lub pierwotniakom, zdolność do reagowania pobudzeniem (potencjałem czynnościowym) na bodźce. Po zadziałaniu bodźca pompa sodowo-potasowa przestaje działać, otwierają się kanały jonowe, w wyniku czego błona staje się bardziej przepuszczalna dla jonów i ulega depolaryzacji. Następnie, gdy pompa podejmuje na nowo swoje funkcje, błona ulega ponownemu spolaryzowaniu.

Podobne prace

Do góry