Ocena brak

POMORZE, tygodniowy dodatek lit.-nauk.

Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012

POMORZE, tygodniowy dodatek lit.-nauk. do dzienników pol. w Gdańsku, wyd. 1921-25 pod kierunkiem redaktorów pism macierzystych: „Dziennika Gd.", „Gazety Gd." i „Kuriera Gd."; łączył tematykę regionalną z ogólnopol. - obok materiałów z historii regionu, dialektologii, etnografii i folklorystyki (F. Lorentz, A. Mańkowski, K. Nitsch) i utworów pisarzy kaszubskich (F. Sędzicki, L. Heyke, I. Gulgowski, J. Klebba) publikował art., rozprawy, recenzje poświęcone literaturze i sztuce, a także utwory lit. pisarzy z in. regionów kraju (Z. Dębicki, A. Grzymała-Siedlecki, F. Hoesick, A. Lange, K. Makuszyński, W. Orkan, J. Pietrzycki, S. Przybyszewski, L. Staff, W. Zechenter, S. Żeromski); informował też o wydarzeniach kult. w Polsce i za granicą.

Z. CIESIELSKI Gdańskie czasopisma polskie sprzed roku 1945, Litery" 1966 nr 9; A. BUKOWSKI Gdańskie „P." (1921-1925)-poprzednik ,,Rocznika Gdańskiego", Roczn. Gd. 38 (1978) z. 2.

Do góry