Ocena brak

Pomoc społeczna - Formy pomocy społecznej

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, poza tym świadczenie powinno służyć umacnianiu rodziny. Wyróżnia się następujące formy pomocy społecznej:

  • Pomoc rzeczowa – polega na udzielaniu schronienia, posiłku lub niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej

  • Usługi opiekuńcze – przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Obejmują one: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

  • Pomoc instytucjonalna – polega na prowadzeniu domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych i dziennych domów pomocy społecznej

  • Pomoc finansowa – polega na pokryciu wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla osoby lub całych rodzin, jeśli spełniają kryteria dochodowe

  • Praca socjalna – udzielana jest osobom i rodzinom w postaci poradnictwa prawnego, ekonomicznego, psychologicznego, pedagogicznego, pomoc w załatwianiu trudnych spraw urzędowych, bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem

  • Ekonomiczne usamodzielnianie się –

  • Sprawienie pogrzebu – w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego

Podobne prace

Do góry