Ocena brak

POMOC PSYCHOLOGICZNA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Termin pomoc psychologiczna obejmuje najszerszy zakres profesjonalnych działań psychologa klinicznego. Użycie tego terminu przyczyniło się w latach siedemdziesiątych do umocnienia różnych form praktyki psychologa i umoż­liwiło także podjęcie zadań terapeutycznych. To z kolei wpłynęło w istotny sposób na zawodowe usamodzielnienie się psychologów klinicznych.

Do pomocy psychologicznej można zaliczyć:

- psychoterapię,

- interwencję kryzysową,

- rehabilitację psychologiczną,

- psychoprofilaktykę (psychologiczną prewencję),

- promocję zdrowia,

- poradnictwo i konsultację grup samopomocy.

Podobne prace

Do góry