Ocena brak

Pomnik, monument

Autor /Beda Dodano /06.11.2012

Dzieło rzeźb, lub arch.-rzeźb.
wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia hist., najczęściej w postaci posągu lub grupy rzeźb.,
także kolumny, obelisku, budowli, sztucznie usypanego
wzgórza (kopiec) czy naturalnego głazu. Odmienną
formą p. jest pomnik nagrobny (—» grobowiec;
—> nagrobek).

P. znano od czasów przedhist,
podstawowe formy p. współcz. rozwinęły się w starożytności;
w staroż. Rzymie popularny był typ p.
konnego i w formie kolumny; specjalną odmianą p.
był —> łuk triumfalny.

W okresie odrodzenia nawiązano
do form ant., szczególnie do p. konnego, którego
formy wzbogacone i rozwinięte były charakterystyczne
dla baroku i klasycyzmu; w tych okresach
stosowano również kolumny;

w XIX w. rozpowszechnił
się zwyczaj wznoszenia p. o bogatej symbolice (liczne
postacie alegor.) i eklekt. formach; w XX w. rozwijają
się różnorodne typy p., opracowywane w szerokiej
skali środków artyst. od form realist. do abstrakc; po
II wojnie świat, powstały liczne p. o charakterze założeń
arch.-przestrzennych, upamiętniające pola walki,
obozy koncentracyjne, miejsca straceń (w Polsce w
Oświęcimiu, na Górze św. Anny itp.).

Podobne prace

Do góry