Ocena brak

Południowoeuropejski model samorządu terytorialnego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Cechy charakterystyczne:

 1. Stosunkowo wąski zakres wykonywanych funkcji

 2. Mała swoboda podejmowania decyzji

 3. Duża intensywność kontaktów z władzami centralnymi

 4. Relatywnie duża liczba szczebli samorządowych

 5. Duża liczba jednostek samorządowych

 6. Małe rozmiary jednostek samorządowych

 • Model ten opiera się na rozwiniętych strukturach hierarchicznych (przeciętnie 3 szczeble samorządowe)

 • Małe i liczne jednostki pozbawione szerokich kompetencji

 • Częste kontakty jednostek z władzą centralną

 • W modelu tym rozwija się lobbing i inne formy nacisku władz lokalnych na centralne

 • Model występuje w: Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech

 • Elementy obu modeli: Szwajcaria, Niemcy

 • Modele powstały w wyniku:

 1. Uwarunkowań historycznych

 2. Przebiegu procesu modernizacji

 3. Sposobu decentralizacji władzy

 4. Profesjonalizacji administracji publicznej

 5. Wartości jakimi kierowała się władza

 6. Sposobu rozwiązywania konfliktów politycznych

 • Południe: konserwatywne, autorytarne

 • Północ: podatne na innowacje

 • Europa środkowa i wschodnia: brak wykrystalizowanych modeli samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry