Ocena brak

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - organizacjaspołeczna zrzeszająca miłośników sportuwędkarskiego; ma osobowość prawną i zatwierdzonystatut; celem jej jest rozwój sportu wędkarskiego,dbałość o zarybianie powierzonychsobie wód śródlądowych oraz szerzenie w społeczeństwiezasad ochrony przyrody. Jedynie członkowiePZW mają prawo legalnego połowu rybna wędkę. Kraj jest podzielony na 17 okręgówPZW, w których skupiają się koła terenowei przyzakładowe. PZW wydaje miesięcznik „Wiadomościwędkarskie” .

Podobne prace

Do góry