Ocena brak

Polska wobec zjednoczenia Niemiec

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Motywy niepokojów:

 • zjednoczenie państwa Niemieckiego, które atakiem na Polskę rozpoczęło II WŚ, musiało budziło duży niepokój w społeczeństwie Polskim

 • dodatkowo propaganda antyniemiecka ( przeciw RFN, nie przeciw NRD ) była prowadzona przez władzę PRLu od początku jego powstania, ludzi straszyło się powrotem niemców i przypominało rozbiory dokonane przez Prusy i agresje w 1939r aby naświetlić ZSRR jako jednego słusznego sojusznika

 • możliwość ponownego znalezienia się między dwoma potężnymi sąsiadami jak w dwudziestoleciu międzywojennym

 • wyrok trybunału konstytucyjnego RFN z 1972r pozostawiał kwestię granicy PL-D nie do końca uregulowaną, lecz bardziej odłożoną w czasie.

 • Początkowo rozmowy pierwszego niekomunistycznego rządu z Kohlem w 1989r tyczyły pomocy gospodarczej dla Polski, kwestii niemieckich mniejszości narodowych, lub problemów uchodźców z NRD w ambasadzie RFN w Warszawie. O zjednoczeniu nie było jako takim mowy.

 • Po ogłoszeniu 10-punktowego programu Kohla, reakcja rządu Mazowieckiego była stonowana. Informowano w niej, że Polska nie sprzeciwia się zjednoczeniu, ale musi być z miejsca uregulowana kwestia granic. Polacy nalegali również aby stworzono zapis, który mówiłby że stałość granicy PL-D jest fundamentem pokoju w Europie. Mazowiecki domagał się również udziału Polski w konferencjach 2+4, jako państwa bezpośrednio zainteresowanego sprawą ( aby nie powtórzyła się sytuacja z Jałty )

 • Polska była przeciwna neutralności Niemiec, jako źródło niepokojów. Obawiano się również że po przyłączeniu NRD do RFN a przy tym i do EWG znacznie osłabnie „polsko-NRDowska” wymiana handlowa.

 • Niektórzy politycy jak Marek Jurek opowiadali się za hamowaniem zjednoczenia tak aby polska odniosła możliwie największe korzyści, byłaby to dość ryzykowna strategia.

 • 06.06.91 podpisano traktat o dobrym sąsiedztwie, w którym między innymi ustalono prawa mniejszości na rodowych na zasadzie wzajemności.

 • W Polsce ponadto obawiano się dominacji silniejszego sąsiada, oraz zorganizowanej „akcji kolonizacyjnej”, że Niemcy zaczną wykupywać Polską ziemię, ale na to nie było zgody polskiego rządu.

 • Niemcy były wielkim orędownikiem wstąpienia Polski do NATO i UE, oraz największym partnerem gospodarczym.

 • Również przewidziano w przyszłości rozwiązanie kwestii odszkodowań dla polskich ofiar totalitaryzmu niemieckiego z lat II WŚ

Podobne prace

Do góry