Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - ŻYCIE POLITYCZNE POLSKI LUBELSKIEJ

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Pracami Komitetu Centralnego PPR kierował od listopada 1943 roku Władysław Gomułka. Większość członków PPR stanowili robotnicy, jedynie na Lubelszczyźnie większą rolę odgrywali chłopi, stanowiący 80% członków partii w tym regionie. Powstałe przed wojną Stronnictwo Demokratyczne uległo w czasie wojny głębokim podziałom na emigracji i w kraju.

Do góry